Liên hệ

CTY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT PLATINUM

Liên hệ với chúng tôi

VĂN PHÒNG: Số 10 Đường số 1, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
ĐIỆN THOẠI : (+84) 28 3399 11 – 28 39 3399 22
Fax:                 (+84) 28 39 3399 44
Email:              info@platinumcorp.vn