Portfolios

Our Projects


PARIS BAGUETTE

Sky Garden

TP. Hồ Chí Minh

COBI HORECA

KCN Long Hậu

Long An

XTEP

Thiso Mall

TP. Hồ Chí Minh

SASIN

220 Lê Văn Qưới, Bình Tân

TP. Hồ Chí Minh

COBI BREAD

69 Hoàng Văn Thái

TP. Hồ Chí Minh